Husz Anikó, Kőmíves Csaba - Portugália, Lisszabon

Lisszabonban 2017. május 22-23-án a 13th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) konferencián vettünk részt (Husz Anikó egyetemi adjunktus és Kőmíves Csaba egyetemi tanársegéd, SZE-KGK Turizmus Tanszék). Husz Anikó előadásának címe: Experience orientated exploitation of the natural and cultural resources of Mosonmagyaróvár and its surroundings, a small Hungarian region, Kőmíves Csabáé: Culinary heritage of Kisalföld in Hungary. Az elhangzott előadások jól illeszkedtek a konferencia programjába, hiszen szociológiai, gazdasági és turisztikai előadásokat egyaránt hallgathattunk. A világ minden tájáról érkezett kutatókkal folytatott szakmai beszélgetések, hozzászólások és kérdések motiváló erővel hatnak a további saját kutatásainkra. Jó volt megtapasztalni, hogy magyarként is megálljuk a helyünket a tudományos kutatások világában, és hozzá tudunk tenni szakmai véleményünkkel, kutatásainkkal. A multikulturális közeg erősíti az emberi kapcsolatokat, egymás kultúrájának elfogadását. Az előadók listáját olvasva minden kontinens képviseltette magát, akiknek közös nyelvük a tudomány illetve az angol nyelv volt. Meg kell állapítani, hogy az angol nyelv ismerete elengedhetetlen a tudományos életben. A konferencia résztvevői közül sikerült közelebbi kapcsolatot kiépíteni azokkal, akik szintén a turizmus területén tevékenykednek. Ez a későbbiekben oktató illetve hallgatói együttműködést is jelenthet. Angol nyelvű publikációink a PEOPLE: International Journal of Social Sciences (ISSN 2454-5899) jelent meg.

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00