Turizmus és Innováció - VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia 2016. április 4.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézete Turizmus és Innováció címmel nemzetközi konferenciát szervez, melynek 2016-os díszvendége a lengyel Poznan University of Economics and Business Turizmus Intézete lesz. A konferencia időpontja 2016. április 4., helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara (9022 Győr, Liszt F. utca 42.).

Konferenciánk immár a nyolcadik évben kerül megrendezésre és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 2015-ben több mint ötven előadót köszönthettünk az ország számos egyeteméről, valamint a határainkon túlról, akik a turizmus, a vendéglátás és a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában mutatták be új kutatásaikat.

Idei konferenciánk fő célja a turizmus legújabb innovációinak, trendjeinek bemutatása, a meglévő tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megismertetése, valamint a kapcsolódó problémás területek megvitatása. Konferenciánk egyben jó alkalom a szakmai kapcsolatépítésre.

Várjuk mindazokat, akik a turizmussal kapcsolatos kutatásokban érdekeltek, a turizmus fejlesztésében, fejlődésében szerepet vállalnak.

Konferenciánkon az általános és nemzetközi turizmus szekción kívül az egészség- és ökoturizmus, a rekreáció, a kulturális és vallási turizmus, valamint a turizmushoz kapcsolódó egyéb szolgáltatók/szolgáltatások és a gasztronómia témájában készült előadások ismertetésére külön szekciókat hozunk létre.

Tervezett szekcióink:
Nemzetközi turizmus szekció (idegen nyelvű előadások)
Turizmus szekció
Sport-, ökoturizmus és rekreáció szekció
Kulturális- és vallási turizmus szekció
Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások szekció
Gasztronómia szekció

A konferenciára várjuk azon felsőoktatási intézmények, turisztikai intézmények, önkormányzatok, szövetségek, stb. tagjainak jelentkezését, akik a fenti témákban előadást kívánnak tartani. Az előadások nyelve angol, német, orosz és magyar. A publikációk lektorált tanulmánykötetben kerülnek megjelentetésre.

Bővebben a konferenciáról: http://ak.sze.hu/turizmus-es-innovacio

Eseménynaptár

Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.