A Turizmus Tanszék képzéseire vonatkozó nyelvi követelmények

A Turizmus Tanszék képzésein a gazdaságtudományba tartozó szaknyelvi nyelvvizsga elfogadott (vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi, üzleti, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, közgazdasági stb.).

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy az orosz elfogadott idegen nyelv.

 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

A 8/2015. (02.18.) SZ. HATÁROZAT értelmében Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Ez a szabály vonatkozik a Kar valamennyi, Turizmus-vendéglátás alapképzésben résztvevő hallgatójára.

Idegenforgalmi szakmenedzser szak

- A záróvizsgára bocsátás feltétele legalább egy idegen nyelvből középfokú C típusú szakmaival bővített nyelvvizsga.

- A szakon államilag akkreditált (egynyelvű és kétnyelvű) szaknyelvi nyelvvizsga fogadható el. (www.nyak.hu)

- nappali+levelező: az „Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata” elnevezésű rész idegen nyelven történő teljesítése a záróvizsgán

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Idegenforgalmi és szálloda főiskolai szak

- Nappali tagozat: a diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből középfokú C típusú idegenforgalmi szakmai nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből nyelvi záróvizsga szükséges, amely kiváltható egy szakmai középfokú nyelvvizsgával.

A záróvizsgára bocsátás feltétele min. 1 db szakmai nyelvvizsga vagy belső nyelvi záróvizsga megléte.

- Levelező tagozat: a diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből középfokú C típusú idegenforgalmi szakmai nyelvvizsga szükséges.

- A szakon államilag akkreditált (egynyelvű és kétnyelvű) szaknyelvi nyelvvizsga fogadható el. (www.nyak.hu)

 

A záróvizsgára bocsátásnak nincs nyelvvizsgával kapcsolatos követelménye (kivétel: Idegenforgalmi és szálloda főiskolai szak).

Az elfogadható nyelvvizsgák a www.nyak.hu weboldalon tekinthetők meg.

 

Győr, 2016.

Eseménynaptár

Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.